Uluslararası Yetenek Yönetimi Derneği

Uluslararası Yetenek Yönetimi Derneği (UYYD),  İnsan Kaynakları Yönetiminin yeni vizyonu olarak kabul edilen Yetenek Yönetimi kavramı ile ilgili gelişmeleri izlemek, konunun Türkiye’deki ve Dünya’daki gelişimini desteklemek ve bu amaçla proje ve politikalar üretmek, araştırmalar yapmak, sistem ve strateji geliştirmek amacı ile kurulmuştur.      

UYYD bu amaçla; her yaştan bireylerin potansiyellerini performansa çevirmeleri konusunda proje ve faaliyetler ile katkı sağlamak,

Genç yeteneklerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, sosyal hayata her alanda etkin katılımlarını sağlamak, gençlik ve dezavantajlı grup çalışanlarının yetkinliklerini arttırmak misyonu ile hareket etmektedir.